پاساژ سعید ، اهواز ، سامانه جامع مدیریت مجتمع تجاری ، 36500

پاساژ سعید اهواز

فروشگاه ها و دفاتر مجتمع تجاری سعید اهواز

طبقهپلاکعنوان
اول فرهست صنعت
زیر زمین104ایمن ابزار پایتخت
زیر زمین105كالای صنعتی اكسین
زیر زمین106بورس تسمه محمود زاده
زیر زمین110ایران یدك
زیر زمین113خدمات فنی شیرازی
زیر زمین114رنو جهانگیری
همکف201فروشگاه پارس یدك
همکف202فروشگاه پارس یدك
همکف203تجهیزات برق آبان
همکف204فروشگاه ابزار كار
همکف205ایران بلبرینگ
همکف206بورس كاسه نمد معین زاده
همکف207راكان صنعت
همکف208ابزار حسینی
همکف210كالای صنعتی سپند
همکف211اتصال صنعت جنوب
همکف212فروشگاه شریفی

فروشگاه ها و دفاتر تجاری پاساژ سعید اهواز ، ایمن ابزار پایتخت ، كالای صنعتی اكسین ، بورس تسمه محمود زاده ، ایران یدك ، خدمات فنی شیرازی ، رنو جهانگیری ، فروشگاه پارس یدك ، فروشگاه پارس یدك ، تجهیزات برق آبان ، فروشگاه ابزار كار ، ایران بلبرینگ ، بورس كاسه نمد معین زاده ، راكان صنعت ، ابزار حسینی ، كالای صنعتی سپند ، اتصال صنعت جنوب ، فروشگاه شریفی ، اهواز ، 24 متری ، خیابان آزادگان ، بین خیابان وکیلی اهواز و خیابا طالقانی اهواز ، نرسیده به مدیان شهدا ، روبروی باغ ملی ، روبروی دبیرستان دخترانه نظام وفا اهواز ، نزدیک پمگ بنزین 24 متری اهواز

پاساژ سعید ، اهواز ، سامانه جامع مدیریت مجتمع تجاری ، 36500 ، لوازم یدکی ، ابزار دقیق ، تهیه ملزومات صنعتی ، نفت ، گاز ، فولاد ، پیتروشیمی، ابزارآلات صنعتی ، خدمات فنی ، تامین قطعات ، ابزار و ادوات ، وسایل ایمنی، آتش نشانی ، ماشین آلات سنگین ف قطعات یدکی ، ایران خودرو ، سایپا