پاساژ سعید ، اهواز ، سامانه جامع مدیریت مجتمع تجاری ، 36500

پاساژ سعید اهواز

آدرس مجتمع

قشم : بلوار ولیعصر ، چهارراه پردیس

پست الکترونیک

info@ferdowsiqeshm.ir

پیام کوتاه

10005005005505

امور مالی شارژ

07635240410

مدیریت مجتمع

07635240402

مجتمع فردوسی قشم ، سفر ، خرید، تجاری اداری مسکونی، تبلیغات ، چاپ ، لباس ، خدمات اداری ، موبایل ، کامپیوتر ، پوشاک ، زنانه ، قشم ، جزیره قشم، سامانه مدیریت مجتع های تجاری 36500

ارسال پیام

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.